BASIN ODASI

1 Ocak 2018

Basın Bülteni Nedir?

Sık Sorulan Sorular

Tülay Genç

0

Basın Bülteni Nedir

Şirketlerin, şahısların ya da projelerin basın organlarına belirli bir olayla ilgili bir haberin basına iletilmesinde kullanılan iletişim aracıdır. Basınla ilişkilerde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi basın bültenleridir. Halkla ilişkilerin en çok başvurduğu bu iletişim aracı, hedeflenen algı ve itibarın ilgili kitleler nezdinde oluşmasına katkı sağlar.

Basın açıklaması, basın veya medya duyurusu olarak da bilinir.

  1. Bir sayfalık haber metnidir.
  2. İlgili hedef kitleye bilgi vermek, duyuru yapmak amacıyla kullanılır.
  3. Hedefi reklam yapma veya satışı artırma olmadığından; aşırı övgü içeren, süslü, tüketiciye hitap eden bir yazım dili kullanılmaz.
  4. Standart bir formatı ve kuralları bulunur.

Basın Bülteninin Özellikleri

Basın bülteni ya da basın bildirisi; kurum, kuruluş ve bireylerin kendilerini bir adım öne çıkaran özelliklerini basın mensuplarına ve mecralara aktarmak amacıyla gönderilen bir haber metnidir. Basın açıklaması olarak da adlandırılan basın bültenleri, ilgili hedef kitleye bilgi vermek ve duyuru yapmak amacıyla kullanılır. Basın bültenlerinde ifade edilmek istenen konunun direkt olarak aktarılması ve ele alınan konunun muhatabı kurum ve/veya markaya ait oluşturulmak istenen imaj direkt temsil edilir. Hedefi reklam yapma veya satışı artırma olmadığından; aşırı övgü içeren, süslü, tüketiciye hitap eden bir yazım dili kullanılmaz. Haber değeri taşıyan düşünceler, etkinlikler, stratejiler ve olayların basına duyurulmak amacıyla hazırlanan basın bültenleri bilgilendiricidir ve basın bülteni içeriğinin temel taşını oluşturduğundan belirli zamanlarda yayımlanır.

Basın Bülteninin Özellikleri

Basın Bülteni Nedir?

Basın Bülteninde Olması Gerekenler

Haftalık ve aylık olduğu gibi, belirli bir etkinliğin duyurulması için zamana bağlı olmadan da yayımlanabilir. Basın bültenleri, haber özelliği taşıması nedeniyle yazan kişinin gazetecilik ilkelerine uygun olarak objektif olması gerekmektedir. İçerikler güncel ve güvenilir olmalıdır. Basın bülteni dediğimiz metinlerin içinde yeni, değişik ve güncel olaylar olması, tanınmış kişilerin olayın içinde bulunması, olayın hedef kitle ile alakası, olayın içinde insanların dikkatini çekecek unsurların bulunması, siyasal ve toplumsal bir yönünün olması, çatışma unsurunun bulunması ve olayda bilimsel, tıbbi, ekolojik vb. bilgiler ve yeniliklerin olması önemlidir.