Basın bülteni nasıl yazılmaz?

Tüketiciye hitap edilmez, reklam ifadesi ya da satışa yönlendirici söylem kullanılmaz.

En yeni, en çok, en iyi ve ilk gibi ifadelerden olabildiğince kaçınılır. Kullanılması gerekiyorsa, tekrar tekrar doğruluğu teyit edilir.

Yanlış anlaşılmaya yol açabilecek çift anlamlı kelimelerden, anlaşılmayacak mesleki ya da sektörel terminolojilerden olabildiğince kaçınılır.

Sloganvâri ifadeler ve argo kelimeler kesinlikle kullanılmaz.

Cümle içerisinde yabancı dilde kelimlere yer verilmez. Verilmesi gerekirse parantez içinde Türkçesi yazılır.

Bu metinde olduğu gibi, maddeler halinde bir anlatım yapılmaz.